GRĀMATVEDĪBAS PAKALPOJUMI

gramatvedibas_pakalpojumi1

Veicam datorizētu, sistēmisku grāmatvedības uzskaiti atbilstoši LR normatīvajiem aktiem, piemērojot to kompānijas darbības specifikai.

 • Grāmatvedības metodikas, dokumentu aprites shēmas un citu grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrāde;
 • Pamatlīdzekļu uzskaite;
 • Ieņēmumu-izdevumu uzskaite;
 • Debitoru-kreditoru uzskaite;
 • Bankas norēķinu uzskaite;
 • Kases operāciju uzskaite;
 • Darbinieku uzskaite un nodokļu aprēķini;
 • Operatīvās bilances;
 • Rēķinu izrakstīšana, rīkojumi;
 • VID atskaites, CSP atskaites;
 • Krājumu inventarizācijas;
 • Audita un revīzijas pakalpojumi;
 • Konsultēšana nodokļu jautājumos;
 • Gada pārskata sagatavošana.

Jūsu uzņēmuma pārstāvēšanu attiecībās ar Valsts Ieņēmumu Dienestu, Komercreģistru, Centrālo Statistiskas pārvaldi, Valsts Darba inspekciju.

Konsultācijas grāmatvedības un nodokļu jautājumos – mūsu klientiem bez maksas.

Atlīdzība par grāmatvedības pakalpojumiem katram klientam tiek noteikta individuāli, ņemot vērā klienta darbības specifiku, iegrāmatojamo operāciju skaitu, darbinieku skaitu un citus faktorus.