PERSONĀLA VADĪBAS PAKALPOJUMI

personala_vadibas_pakalpojumi

Personāla lietvedības dokumentu sagatavošana:

 • Tikšanās ar amata kandidātu;
 • Darba līguma sagatavošana;
 • Amata apraksta sagatavošana;
 • Rīkojumu sagatavošana;
 • Nodokļu aprēķināšana un plānošana;
 • Darba attiecību pārtraukšanas dokumentācijas sagatavošana.

Personāla atalgojuma uzskaite:

 • Darba algas aprēķins;
 • Slimības naudas aprēķins;
 • Atvaļinājuma naudas aprēķins;
 • Prēmēšanas sistēmas izveide.

Darba drošība:

 • Risku novērtēšana;
 • Darba instruktāžas sagatavošana un darbinieku apmācība.

Kopā atradīsim veidu kā nodrošināt personāla vadības kvalitāti, atvieglot Jūsu uzņēmuma darbu un samazināt izmaksas.